"Đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu: Những cơ hội và tác động về kinh tế đối với Việt Nam"

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngày 27-4, tại Hà Nội Ủy ban Đối ngoại của QH, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của QH, Diễn đàn Giáo dục của Hội đồng Thương mại Việt - Mỹ và Quỹ Bảo vệ Môi trường Mỹ đã tổ chức Hội thảo "Đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu: Những cơ hội và tác động về kinh tế đối với Việt Nam".

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=146358&sub=127&top=39