Đàm phán an ninh Hàn Quốc - Mỹ

    Gốc

    Ngày 19/10, tại Xơun, Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành đàm phán an ninh nhằm thảo luận về mối quan hệ đồng minh giữa hai nước.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/219103/Default.aspx