Tông vào cống ven đường, 3 học sinh tử vong tại chỗ

Tông vào cống ven đường, 3 học sinh tử vong tại chỗ

Lao xe máy xuống cống, 3 học sinh Thanh Hóa tử vong

Lao xe máy xuống cống, 3 học sinh Thanh Hóa tử vong

Đâm vào cống bê tông, 3 học sinh trên xe máy tử vong

Đâm vào cống bê tông, 3 học sinh trên xe máy tử vong

3 học sinh tử vong khi tông xe vào cống ven đường

3 học sinh tử vong khi tông xe vào cống ven đường

Thanh Hóa: Tông xuống cống ven đường, ba nam sinh tử vong tại chỗ

Thanh Hóa: Tông xuống cống ven đường, ba nam sinh tử vong tại chỗ

Thanh Hóa: 3 thiếu niên tử vong sau cú đâm xe máy vào ống cống ven đường

Thanh Hóa: 3 thiếu niên tử vong sau cú đâm xe máy vào ống cống ven đường

Thanh Hóa: 3 học sinh tử vong khi đi xe máy tông vào cống ven đường

Thanh Hóa: 3 học sinh tử vong khi đi xe máy tông vào cống ven đường

Tông vào cống ven đường lúc nửa đêm, 3 nam sinh tử vong

Tông vào cống ven đường lúc nửa đêm, 3 nam sinh tử vong

Thanh Hóa: Tông vào cống ven đường, ba người tử vong tại chỗ

Thanh Hóa: Tông vào cống ven đường, ba người tử vong tại chỗ

Thanh Hóa: Đâm vào cống ven đường, 3 nam sinh tử vong tại chỗ

Thanh Hóa: Đâm vào cống ven đường, 3 nam sinh tử vong tại chỗ

Tông vào xe máy chở 2 cô gái, nam thanh niên tử vong

Tông vào xe máy chở 2 cô gái, nam thanh niên tử vong

Đâm xe vào cống, 3 thiếu niên Thanh Hóa 13-16 tuổi tử vong tại chỗ

Đâm xe vào cống, 3 thiếu niên Thanh Hóa 13-16 tuổi tử vong tại chỗ

Bất ngờ đâm vào cống bê tông, 3 nam sinh đi xe máy tử vong tại chỗ

Bất ngờ đâm vào cống bê tông, 3 nam sinh đi xe máy tử vong tại chỗ

Xe máy lao xuống cống, 3 học sinh tử vong tại chỗ

Xe máy lao xuống cống, 3 học sinh tử vong tại chỗ

Ba thiếu niên tử vong do tai nạn giao thông

Thanh Hóa: Xe máy lao vào ống cống ven đường, 3 học sinh tử vong

Thanh Hóa: Xe máy lao vào ống cống ven đường, 3 học sinh tử vong

Thanh Hóa: Lái xe tông vào ống cống ven đường, 3 học sinh tử vong tại chỗ

Thanh Hóa: Lái xe tông vào ống cống ven đường, 3 học sinh tử vong tại chỗ

3 nam sinh tử vong sau khi đâm vào ống cống ven đường

3 nam sinh tử vong sau khi đâm vào ống cống ven đường

Xe máy chở 3 tông vào ống cống ven đường,cả 3 nam sinh tử vong giữa đêm khuya

Xe máy chở 3 tông vào ống cống ven đường,cả 3 nam sinh tử vong giữa đêm khuya

Tông vào cống bên đường, 3 học sinh tử vong

Tông vào cống bên đường, 3 học sinh tử vong

Đâm vào cống ven đường, 3 nam sinh tử vong tại chỗ

Đâm vào cống ven đường, 3 nam sinh tử vong tại chỗ

3 học sinh đi trên một xe máy tử nạn khi lao xuống mương nước trong đêm

3 học sinh đi trên một xe máy tử nạn khi lao xuống mương nước trong đêm

Đi xe máy bất ngờ tông vào cống ven đường, 3 học sinh tử vong

Đi xe máy bất ngờ tông vào cống ven đường, 3 học sinh tử vong

Xe máy 'kẹp 3' tông vào ống cống ven đường, 3 nam sinh tử vong

Xe máy 'kẹp 3' tông vào ống cống ven đường, 3 nam sinh tử vong

Đâm xe vào ống cống ven đường, 3 học sinh tử vong

Đâm xe vào ống cống ven đường, 3 học sinh tử vong

Tông vào cống ven đường, 3 học sinh tử vong

Tông vào cống ven đường, 3 học sinh tử vong