Đám mây u ám đã tan

    Gốc

    Không khí giao dịch tại các Cty chứng khoán trở lại sôi động. Đám mây u ám bao trùm TTCK trong suốt 6 tháng qua dường như đã tan đi. Và con tim của các NĐT đã vui trở lại.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17068