"Đám Mây Trắng" tung tăng dạo Festival hoa

    Gốc

    (HHT_Online) Festival hoa hàng năm tại Đà Lạt luôn thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước. Năm nay những đám mây trắng từ đâu cùng hội tụ tại xứ sở ngàn hoa

      Nguồn Nông Nghiệp: http://www.hoahoctro.vn/SHOWBIZ/10026.hht