Đâm chết con bạc của cha

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Nghe tiếng cha cãi nhau với mấy người chơi cờ bạc (trong đó có Tự), Hiến nhảy ra bênh cha. Thấy Tự cầm cây sắt định đánh cha con mình, Hiến chạy vào lấy con dao đâm vào ngực trái Tự.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/5/90303.cand