Đảm bảo vốn cho doanh nghiệp nhập khẩu xăng, dầu

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 4860/NHNN-TD yêu cầu các Ngân hàng thương mại Nhà nước thực hiện một số nội dung liên quan tới vấn đề đảm bảo vốn cho doanh nghiệp nhập khẩu xăng, dầu.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Kinhte/Nangluong/47068/default.aspx