Đảm bảo việc học tập của trẻ em Việt kiều từ Campuchia về Việt Nam

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Gia Lai gửi văn bản đến các phòng GD&ĐT, các trường trực thuộc Sở về việc đảm bảo việc học tập của trẻ em Việt kiều từ Campuchia về Việt Nam.

Theo văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương rà soát, thống kê số trẻ em trong độ tuổi đi học là con em của người di dân tự do từ Campuchia về nước, lập kế hoạch vận động và tiếp nhận hết số trẻ này đến trường học; tạo điều kiện hỗ trợ về hồ sơ, thủ tục, giấy tờ để các em được nhập học sớm nhất.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phổ cập giáo dục; khảo sát trình độ và bố trí xếp lớp cho các em phù hợp với trình độ; có giải pháp hỗ trợ về tiếng Việt cho các em chưa sử dụng thành thạo tiếng Việt.

Sắp xếp, bố trí cho trẻ em trên 15 tuổi và người lớn chưa biết chữ tham gia các lớp xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ hoặc bổ túc văn hóa.

Vận dụng thực hiện chính sách hỗ trợ tạm thời về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh là con em của người di dân tự do từ Campuchia trở về theo quy định để gia đình các em yên tâm tạo điều kiện cho con em được đi học, không phải bỏ học giữa chừng vì khó khăn về kinh tế.