Đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án luật trình Quốc hội

Hôm nay 27/2, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2/2024, để thảo luận, xem xét cho ý kiến, và quyết nghị đối với 9 nội dung, gồm các dự án luật, đề nghị xây dựng pháp luật và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Tại phiên họp, Chính phủ thảo luận, cho ý kiến đối với các dự án luật và các đề nghị xây dựng luật: Phòng không nhân dân; Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; Hàm, cấp ngoại giao; Hàng không (sửa đổi); Đường sắt (sửa đổi); Công nghiệp Công nghệ số và đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Nhấn mạnh những nội dung của phiên họp đều là những nội dung quan trọng, khó, với yêu cầu cao, trong khi thời gian và nguồn lực có hạn. Để bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng các dự án luật trình Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 3 và Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội tới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu với các cơ quan chủ trì, soạn thảo, các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan phải trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng các dự án luật.

Thủ tướng lưu ý tăng cường năng lực phản ứng chính sách, kịp thời sửa đổi để tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc, bất cập, nhất là trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh ngay trong quá trình xây dựng luật, pháp lệnh; khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội...

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dam-bao-tien-do-chat-luong-cac-du-an-luat-trinh-quoc-hoi-212149.htm