Đảm bảo quyền tự do sáng tạo của văn nghệ sĩ

    Báo VietnamNet
    1 đăng lạiGốc

    (VietNamNet) - Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật phải thực sự tôn trọng, đảm bảo quyền tự do sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi phát huy tính độc lập, khơi dậy mọi nguồn lực sáng tạo của văn nghệ sĩ.

    Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/11/814050/