Đảm bảo khởi công dự án vành đai 4 vùng Thủ đô trước 30/6/2023

  Tạp chí Mekong Asean
  836 liên quanGốcHà Nội

  Theo Nghị quyết mới ban hành, Chính phủ giao các tỉnh thành tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án thành phần được phân cấp, hoàn thành trước ngày 31/1/2023 và bảo đảm khởi công trước 30/6/2023.

  Đảm bảo khởi công xây dựng dự án Vành đai 4 Vùng Thủ đô trước 30/6/2023. Nguồn: VGP.

  Đảm bảo khởi công xây dựng dự án Vành đai 4 Vùng Thủ đô trước 30/6/2023. Nguồn: VGP.

  Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/8 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 56/2022/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội.

  Nghị quyết của Chính phủ yêu cầu chủ tịch UBND TP Hà Nội và chủ tịch UBND các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, tổ chức lập, thẩm định, quyết định phê duyệt các dự án thành phần được Quốc hội phân cấp làm cơ quan chủ quản.

  Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần được thực hiện tương tự như đối với dự án nhóm A do địa phương quản lý theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Việc lập, thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo từng dự án thành phần.

  Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần

  Nghị quyết nêu rõ, nhóm dự án thành phần thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Chủ tịch UBND các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư tổ chức lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định phê duyệt dự án.

  Nhóm dự án thực hiện đầu tư xây dựng đường song hành (đường đô thị): Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao cơ quan chuyên môn hoặc đơn vị có chức năng tổ chức lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần đường song hành. Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định phê duyệt dự án thành phần thực hiện đầu tư xây dựng đường song hành (đường đô thị).

  Chủ tịch UBND các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh giao cơ quan chuyên môn hoặc đơn vị có chức năng tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thực hiện đầu tư xây dựng đường song hành (đường đô thị) để trình Bộ Xây dựng thẩm định. Trên cơ sở báo cáo thẩm định Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND các tỉnh nêu trên quyết định phê duyệt dự án thành phần thực hiện đầu tư xây dựng đường song hành (đường đô thị) trên địa bàn.

  Bộ Xây dựng giao cơ quan chuyên môn thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án thành phần thực hiện đầu tư xây dựng đường song hành (đường đô thị) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và tỉnh Bắc Ninh.

  Dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư: UBND TP Hà Nội tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình thẩm định theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư đối với dự án thành phần 3 do UBND TP Hà Nội xây dựng. Chủ tịch UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án thành phần 3.

  Việc quản lý và sử dụng vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công trong dự án thành phần 3 được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 70 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

  Nghị quyết nêu rõ, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, các gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, các gói thầu thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư liên quan đến các dự án thành phần bằng nguồn vốn đầu tư công trong hai năm 2022 và 2023. Trình tự, thủ tục thực hiện chỉ định thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

  Chính phủ cho phép UBND các tỉnh, thành phố nêu trên triển khai đồng thời một số công việc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xác định các bãi đổ chất thải rắn xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị dự án.

  Chính phủ cũng cho phép triển khai đồng thời các thủ tục để rút ngắn thời gian thực hiện các công việc: thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán và lựa chọn nhà thầu; các công việc khác có liên quan để bảo đảm tiến độ triển khai các dự án thành phần; các thủ tục nêu trên cần tuân thủ đúng các giai đoạn, bước thiết kế xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

  Đưa dự án vào khai thác từ năm 2027

  Chính phủ yêu cầu UBND 3 tỉnh, thành trên chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công trình đối với các dự án thành phần thuộc phạm vi quản lý; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản nhà nước.

  Thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người quyết định đầu tư và cấp có thẩm quyền theo các quy định hiện hành trong tổ chức thực hiện các dự án thành phần, đảm bảo tiến độ cơ bản hoàn thành Dự án năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027, đồng thời kiểm tra, rà soát các quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành liên quan đến Dự án để kịp thời điều chỉnh theo quy định hiện hành, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư của Dự án.

  Chính phủ yêu cầu 3 địa phương trên chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo nguồn vốn theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số 56/2022/QH15 của Quốc hội; điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư của từng dự án thành phần theo thẩm quyền của người quyết định đầu tư trong trường hợp không làm tăng tổng mức đầu tư của dự án thành phần đó.

  Trường hợp tăng tổng mức đầu tư của dự án thành phần, giao cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền của dự án thành phần có trách nhiệm cân đối bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương để thực hiện dự án thành phần đó.

  UBND các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND TP Hà Nội trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư dự án thành phần trên địa phận từng địa phương và dự án thành phần 3.

  UBND các tỉnh, TP Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án thành phần được phân cấp, hoàn thành trước ngày 31/1/2023 và thực hiện các công việc tiếp theo, bảo đảm khởi công trước 30/6/2023.

  Trước đó, ngày 9/8 vừa qua, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Lê Chính Trực đã công bố Quyết định số 2437/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 4, đoạn từ quốc lộ 6 đến quốc lộ 1A, tỷ lệ 1/500, tại quận Hà Đông, các huyện Thanh Oai, Thường Tín, TP Hà Nội.

  Theo đó, tuyến đường có chiều dài khoảng 15km, điểm đầu giao với quốc lộ 6, điểm cuối giao với quốc lộ 1A. Hướng tuyến được xác định trên cơ sở phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô, Quy hoạch chung xây dựng các huyện Thanh Oai, Thường Tín và Quy hoạch các phân khu đô thị GS, GS(A), S4, S5 được duyệt.

  Tuyến đường có bề rộng mặt cắt ngang rộng 120m bao gồm: Thành phần đường cao tốc 6 làn xe, đường song hành (đường đô thị) hai bên và các hành lang để bố trí cây xanh, các công trình hạ tầng kỹ thuật và dự trữ cho tuyến đường sắt quốc gia vành đai.

  Dọc theo đoạn tuyến đường Vành đai 4 từ quốc lộ 6 đến quốc lộ 1A sẽ xây dựng 6 nút giao khác mức bao gồm 2 nút giao liên thông với quốc lộ 6, đường Ngọc Hồi - Phú Xuyên và 4 nút giao trực thông với các tuyến quốc lộ 21B, đường Hà Nội - Xuân Mai, trục kinh tế phía Nam, đường sắt quốc gia Bắc Nam và quốc lộ 1A.

  Thu Thảo

  Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/dam-bao-khoi-cong-du-an-vanh-dai-4-vung-thu-do-truoc-3062023-post10170.html