Đảm bảo hoạt động của Quỹ để nhân dân giao dịch bình thường

Sau khi Báo Thanh tra đăng tải bài viết “Chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) xã Đại Đồng bị bãi miễn”, UBND xã Đại Đồng (Thạch Thất, Hà Nội) đã có công văn hồi âm.

Đảm bảo hoạt động của Quỹ để nhân dân giao dịch bình thường - Ảnh 1

Trụ sở làm việc Quỹ TDND xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất. Ảnh: Nam Dũng

Trong đợt kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội về hoạt động của Quỹ TDND Đại Đồng đã phát hiện có một số sai phạm ảnh hưởng đến hoạt động và sự phát triển của Quỹ nên đã thông báo cho Đảng ủy, UBND xã Đại Đồng biết để phối hợp giải quyết, đồng thời có văn bản số chấn chỉnh hoạt động của Quỹ TDND Đại Đồng. Trong đó, yêu cầu Hội đồng Quản trị họp kiểm điểm, quy trách nhiệm cá nhân và xử lý cán bộ sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 5/7/2016, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hà Nội đã có Quyết định số 314 về việc đình chỉ thực thi quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Quỹ TDND Đại Đồng đối với ông Kiều Đức Ấm vì đã vi phạm pháp luật và các quy định của ngân hàng trong quá trình thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

Sau khi bị đình chỉ chức vụ, ông Kiều Đức Ấm vẫn phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình trong thời gian đương nhiệm.

Đảng ủy, UBND xã thường xuyên làm việc với Quỹ TDND để đảm bảo duy trì hoạt động bình thường và để các thành viên quỹ và nhân dân trong xã yên tâm thực hiện các giao dịch.

Hiện nay, Quỹ TDND Đại Đồng đã xây dựng Đề án Tái cơ cấu được Đảng ủy, UBND xã xác nhận và trình Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hà Nội phê duyệt.

Đối với những sai phạm tại Quỹ, lỗi thuộc về cá nhân nào thì cá nhân đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Quỹ.

Nam Dũng