ĐẢM BẢO HÀNH LANG LƯỚI ĐIỆN MÙA MƯA BÃO

    Nhằm chủ động phòng chống, xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra trên lưới điện trong mùa mưa bão, ngành Điện lực tỉnh Đắk Nông đã triển khai nhiều giải pháp, phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.

      Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2021/6/dam-bao-hanh-lang-luoi-dien-mua-mua-bao/554721