Đảm bảo đủ vốn cho truyền tải

Theo kế hoạch, năm 2014, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVN NPT) sẽ đưa vào vận hành 65 dự án (trong đó 13 dự án 500kV, 52 dự án 220kV). Khởi công 58 dự án (7 dự án 500kV, 51 dự án 220kV). Tuy nhiên, để thực hiện kế hoạch, EVN NPT đang gặp không ít khó khăn.

Dồn vốn cho truyền tải là bước đột phá trong đầu tư lưới điện

CôngThương - Khó thu xếp vốn và mặt bằng

Năm 2013, EVN NPT đã khởi công được 37 công trình lưới điện 500 - 220 - 110kV; hoàn thành đóng điện 39 công trình lưới điện 110-500kV. Tổng dung lượng trạm biến áp tăng thêm 5.088 MVA, tổng chiều dài đường dây xây mới và cải tạo nâng cấp là 885 km. Tổng giá trị đầu tư ước đạt 16.440 tỷ đồng, đạt 96,3% kế hoạch điều hành, vượt 4,7% kế hoạch EVN giao và tăng 39,1% so với thực hiện năm 2012. Tổng giá trị giải ngân cả năm ước đạt 14.990 tỷ đồng.

Với 123 dự án khởi công và đưa vào vận hành trong năm 2014, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng giám đốc EVN NPT - cho biết, khó khăn nhất hiện nay là vấn đề huy động vốn và giải phóng mặt bằng cho các dự án lưới điện. “Có mặt bằng và vốn, chắc chắn chúng tôi sẽ đảm bảo tiến độ tất cả mọi công trình” – ông Hùng nói. Ngoài yếu tố khách quan như: sự không thống nhất giữa các quy hoạch của địa phương; thủ tục thỏa thuận địa điểm xây dựng, cấp đất của địa phương và việc thỏa thuận hồ sơ vay vốn trong công tác đấu thầu còn kéo dài... công tác đền bù giải phóng mặt bằng ngày càng khó khăn phức tạp. Công tác thu xếp vốn chậm cũng làm ảnh hưởng đến kế hoạch khởi công và tiến độ hoàn thành của dự án. Việc cung cấp vật tư thiết bị, đặc biệt là cột thép của một số nhà thầu không đáp ứng được theo cam kết, ảnh hưởng đến tiến độ đóng điện một số dự án. Đến nay vẫn còn 17 dự án lưới điện truyền tải chưa khởi công được và 20 dự án chưa đóng điện theo kế hoạch. Đây là thách thức lớn đến triển khai thực hiện đầu tư và vận hành lưới điện truyền tải cho năm tới.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

Từ năm 2014, EVN không được để thiếu điện. Bên cạnh công tác giải phóng mặt bằng, giải pháp quan trọng là dồn vốn đầu tư cho truyền tải, coi đó là bước đột phá trong đầu tư lưới điện truyền tải, giúp EVN NPT hoàn thành khối lượng đầu tư trong năm 2014.

Kiên quyết đảm bảo tiến độ các dự án lưới điện

Với mục tiêu năm 2014 sẽ đạt sản lượng điện truyền tải khoảng 122 - 122,5 tỷ kWh, tăng 9 - 9,5% so với năm 2013, EVN NPT dự kiến tổng đầu tư năm 2014 phải đạt 18.593 tỷ đồng (14.285 tỷ đồng vốn đầu tư thuần và 4.308 tỷ đồng vốn trả nợ gốc và lãi). Hoàn thành phê duyệt và điều chỉnh phê duyệt 60 hồ sơ các dự án đầu tư; 67 hồ sơ thiết kế kỹ thuật; hoàn thiện các thủ tục thu xếp vốn để phê duyệt 79 hồ sơ cho các dự án để khởi công trong năm 2014 và đầu năm 2015. Phấn đấu đưa vào vận hành 65 dự án (điển hình là các Dự án Lưới điện 220-500kV nhằm đảm bảo cấp điện cho miền Nam, các dự án lưới điện đồng bộ với các nguồn điện, các dự án đảm bảo cấp điện cho Hà Nội). Hoàn thiện các thủ tục để thực hiện khởi công 58 dự án (điển hình là các dự án đồng bộ với các nguồn điện, các dự án nâng cao năng lực lưới điện truyền tải để đảm bảo cấp điện cho miền Nam sau năm 2013; các dự án để đảm bảo cấp điện cho Hà Nội; các dự án nâng cao năng lực lưới điện truyền tải và giải tỏa công suất các nguồn điện).

EVN NPT sẽ tập trung triển khai lập và phê duyệt các thủ tục chuẩn bị đầu tư để chủ động thu xếp vốn cho các dự án còn lại cần đưa vào vận hành đến năm 2015 và các dự án gối đầu sau năm 2015 như lưới điện đồng bộ trung tâm điện lực Vân Phong, Hải Dương, Sông Hậu, Nam Định… và các lưới điện 220kV để nâng cao năng lực lưới điện truyền tải và cấp điện cho các phụ tải như ĐZ 220kV Bình Long – Tây Ninh, ĐZ 220kV Nha Trang – Tháp Chàm…

Lê Hoan

Dồn vốn cho truyền tải là bước đột phá trong đầu tư lưới điện

PHẢN HỒI