Đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng công tác tuyển quân

Sáng 25-2, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Khánh Hòa sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024. Nhân dịp này, Báo Khánh Hòa phỏng vấn Đại tá Bùi Đại Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh về kết quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Đại tá Bùi Đại Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đại tá Bùi Đại Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Xin ông cho biết về những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024?

- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp đã tập trung triển khai đồng bộ, thực hiện đúng quy trình công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Cấp ủy, chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác tuyển quân theo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015 và các văn bản thi hành luật về thực hiện công tác tuyển quân. Phát huy truyền thống của dân tộc và thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền đã tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ về quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tuy nhiên, công tác tuyển quân năm 2024 cũng còn gặp những khó khăn, đó là: Tiêu chí tuyển quân yêu cầu chất lượng ngày càng cao, đòi hỏi tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng xét duyệt, lựa chọn công dân có sức khỏe loại 1, loại 2, trình độ văn hóa lấy từ cao xuống thấp… Trong khi đó, ở các xã miền núi (2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh) và các xã ven biển (tập trung ở Vạn Ninh, Ninh Hòa, Cam Ranh, Cam Lâm), một bộ phận thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ có trình độ văn hóa chưa đáp ứng so với yêu cầu; số lượng thanh niên nhập ngũ đã lập gia đình còn nhiều (chủ yếu ở các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh)… Mặt khác, tỷ lệ thanh niên mắc tật khúc xạ về mắt chiếm khá cao, tập trung ở các địa phương đang phát triển, như: Nha Trang, Cam Ranh...

- Để khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay, Bộ CHQS tỉnh, các cấp, ngành và địa phương đã phối hợp triển khai các giải pháp gì, thưa ông?

- Để khắc phục những khó khăn nêu trên, Bộ CHQS tỉnh - Cơ quan Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh đã phối hợp cùng các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, nhất là đã khắc phục cơ bản những hạn chế, thiếu sót của công tác tuyển quân năm 2023. Cụ thể, chỉ đạo kiện toàn đầy đủ thành phần hội đồng NVQS các cấp, đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện đúng chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân, hướng dẫn thực hiện cho cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là cán bộ trực tiếp làm công tác tuyển quân. Tỉnh tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 cho các địa phương chặt chẽ, đồng thời phân công thành viên hội đồng NVQS các cấp bám sát từng địa phương để hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyển quân; chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật NVQS năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tuyển quân cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tổ chức xét duyệt chính trị - chính sách chặt chẽ, công khai, dân chủ; thực hiện sơ tuyển sức khỏe, tổ chức khám sức khỏe đúng quy định; thực hiện tốt “3 bình cử, 4 công khai”; hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị nhận quân chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ chặt chẽ đúng quy định.

- Xin ông cho biết về chỉ tiêu giao quân cũng như chất lượng thanh niên trúng tuyển NVQS năm nay?

- Năm 2024, toàn tỉnh có 2.214 thanh niên nhập ngũ, trong đó 1.910 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân đội và 304 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ công an. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự tham mưu, phối hợp có hiệu quả của các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương cũng như sự đồng thuận trong nhân dân về quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, nhìn chung chất lượng giao quân năm nay cao hơn năm 2023. Tỷ lệ trúng sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 40,44% (cao hơn năm 2023 là 1,18%); trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp đạt 12,76% (cao hơn năm 2023 là 0,89%); chất lượng chính trị bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật; có 13 thanh niên là đảng viên; 588 thanh niên làm đơn tình nguyện nhập ngũ.

- Theo kế hoạch, các địa phương trong tỉnh sẽ tổ chức giao quân vào ngày 25-2. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị về mọi mặt cho buổi lễ giao, nhận quân đã được triển khai như thế nào, thưa ông?

- Về công tác giao, nhận quân, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, phân công lãnh đạo, thành viên Hội đồng NVQS tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan dự và chỉ đạo công tác tuyển quân năm 2024. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình; địa điểm giao quân có địa điểm chính thức, địa điểm dự phòng; chuẩn bị băng rôn, khẩu hiệu, trang trí khu vực giao quân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng, cơ quan có liên quan để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, trong khu vực giao, nhận quân. Nhìn chung, đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản đã hoàn thành, thực hiện đúng theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và kế hoạch của UBND tỉnh.

- Xin cảm ơn ông!

THẾ ANH - VĂN BẮC (Thực hiện)

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202402/dam-bao-chi-tieu-chat-luong-cong-tac-tuyen-quan-60c08c8/