Đảm bảo chất lượng khi thi hành sớm 4 luật

Chính phủ đề xuất cho phép 3 luật liên quan thị trường bất động sản là Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản và 2 điều Luật các tổ chức tín dụng có hiệu lực từ 1/8, sớm hơn 5 tháng so với quyết nghị của Quốc hội tại Kỳ họp bất thường vào tháng 1. Thảo luận tại hội trường chiều nay 21/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các đại biểu đồng tình với đề xuất của Chính phủ, đồng thời, đề nghị Chính phủ đảm bảo chất lượng nghị định, thông tư hướng dẫn khi thi hành sớm 4 luật.

Qua báo cáo của Chính phủ, đặc biệt là phụ lục thống kê những điểm có lợi cho người dân và doanh nghiệp, các đại biểu khẳng định, không có lý do gì để Quốc hội không ủng hộ các luật có hiệu lực sớm.

Tuy nhiên, từ thời điểm Chính phủ trình đến nay là 1 tháng, còn nhiều văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật chưa được ban hành. Các đại biểu lo ngại việc quá tải do thời gian phải hoàn thành quá ngắn có thể gây khó khăn dẫn đến sai sót, ảnh hưởng đến chất lượng thi hành luật.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết, đa số các điều của Luật Đất đai, Nhà ở và Kinh doanh bất động sản đã quy định cụ thể. Nhiều nội dung có thể thực hiện ngay, không cần văn bản hướng dẫn.

Song song với quá trình hoàn chỉnh dự thảo Luật Đất đai, Ban soạn thảo cũng đã dự thảo các nghị định, văn bản hướng dẫn luật đi cùng để báo cáo Quốc hội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hằng Nga

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dam-bao-chat-luong-khi-thi-hanh-som-4-luat-226429.htm