Đảm bảo bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

Mặc dù những năm gần đây, đã có nhiều chuyển biến đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam, nhưng phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số (DTTS) là nhóm dễ bị tổn thương và chịu nhiều thiệt thòi trong tiếp cận các chính sách và hưởng thụ thành quả của sự phát triển và hội nhập toàn cầu.

Đảm bảo bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số - Ảnh 1

Sân khấu hóa tuyên truyền BĐG.

Tại Hội thảo tham vấn rà soát luật và chính sách về tình hình phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số do UBDT phối hợp với cơ quan của Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức mới đây, bà Shoko Ishikawa, Trưởng UN Women khẳng định: Bình đẳng giới (BĐG) được Liên hợp quốc xác định là một trong 17 mục tiêu phát triển bền vững hiện nay. Mặc dù những năm gần đây, đã có nhiều chuyển biến đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam, nhưng phụ nữ và trẻ em gái DTTS là nhóm dễ bị tổn thương và chịu nhiều thiệt thòi trong tiếp cận các chính sách và hưởng thụ thành quả của sự phát triển và hội nhập toàn cầu.

Theo Dự thảo báo cáo rà soát luật và chính sách về phụ nữ và trẻ em gái DTTS được dựa trên một nghiên cứu, phân tích khuôn khổ luật pháp và chính sách của Việt Nam về quyền của nhóm đối tượng này từ các quan điểm của chuẩn mực quốc tế về nhân quyền; các khuyến nghị cụ thể có tính đến tình hình Việt Nam và thực trạng phụ nữ và trẻ em gái DTTS gặp nhiều thiếu thốn và bất bình đẳng. Dự thảo báo cáo nhìn nhận và đánh giá đối với 30 chỉ số về chính sách/pháp luật trên 5 lĩnh vực chủ yếu: Tiếp cận giáo dục; bạo lực trên cơ sở giới (tảo hôn); chăm sóc sức khỏe sinh sản; bình đẳng giới trong quan hệ hôn nhân và gia đình; tiếp cận đất đai (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Trước thực trạng này, nhiều chuyên gia về BĐG đã đề xuất một số giải pháp cụ thể vào nội dung của báo cáo như: Phải hoàn thiện các quy định về bầu cử, xây dựng Luật Dân tộc để đảm bảo quyền bình đẳng chính trị giữa các dân tộc và của phụ nữ DTTS; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị cho phụ nữ DTTS để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tại cơ sở; bổ sung thêm các chỉ số về mặt tư pháp để bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái DTTS; công bố kịp thời những kết quả nghiên cứu về tình trạng giáo dục của trẻ em gái DTTS để xây dựng các chính sách phù hợp…

PV