Đâm bạn để cướp xe

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐSCT) Lừa bạn chở qua khu vườn tràm rồi vào trong lô cao su vắng vẻ, hắn lạnh lùng rút dao đâm hai nhát chí mạng vào bên hông rồi bồi thêm một nhát vào giữa ngực. Sau khi móc túi lấy giấy tờ xe, hắn quay xe đi thẳng, để mặc...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/trat_tu_xa_hoi/2008/08/20080814.969