Đak Pơ tập huấn gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa dân tộc Bahnar cho 110 học viên

Từ ngày 7 đến 10-12, tại xã Phú An, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch), Sở Văn hóa-Thể Thao-Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Đak Pơ và UBND xã Phú An tổ chức tập huấn xây dựng mô hình điểm về gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Bahnar trên địa bàn huyện.

Tham gia tập huấn có 110 học viên là cán bộ thôn, làng, hạt nhân về văn hóa văn nghệ và bà con người Bahnar của xã Phú An.

Đông đảo các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Nguyễn Hiền

Đông đảo các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Nguyễn Hiền

Tại lớp tập huấn, học viên được tìm hiểu về các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình văn hóa; làng (thôn) văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại địa phương; hướng dẫn lồng ghép nội dung hương ước, quy ước trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bài trừ các hủ tục. Đồng thời, được hướng dẫn về kỹ năng dàn dựng xây dựng đội văn nghệ truyền thống gắn với xây dựng đời sống văn hóa cơ sở như thực hành kỹ năng biểu diễn các tiết mục văn nghệ; biên đạo, dàn dựng một số tiết mục dân ca, dân vũ đặc trưng của dân tộc Bahnar.

Kết thúc lớp tập huấn, Ban tổ chức lớp sẽ tiến hành giao lưu biểu diễn văn hóa, văn nghệ, và ra mắt mô hình Câu lạc bộ dân ca, dân vũ dân tộc Bahnar xã Phú An.

NGUYỄN HIỀN

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/dak-po-tap-huan-gin-giu-va-phat-huy-net-dep-van-hoa-dan-toc-bahnar-cho-110-hoc-vien-post258151.html