Đak Pơ có 2.891 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Chiều 14-6, Hội Nông dân huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện, giai đoạn 2022-2024.

Dự hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện có đại diện lãnh đạo: Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, phòng, ban, đoàn thể liên quan của huyện và 51 đại biểu đại diện cho 2.891 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp trên địa bàn huyện.

Đại biểu dự hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi huyện Đak Pơ. Ảnh: Ngọc Minh

Đại biểu dự hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi huyện Đak Pơ. Ảnh: Ngọc Minh

Giai đoạn 2022-2024, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ở huyện Đak Pơ tiếp tục phát triển sâu rộng, được đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, khai thác có hiệu quả lực lượng lao động, các tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Đến cuối năm 2023, toàn huyện có 2.891 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng 441 hộ so với năm 2021. Trong đó, 1.727 hộ cấp cơ sở, 856 hộ cấp huyện, 263 hộ cấp tỉnh và 45 hộ cấp Trung ương.

Thông qua hoạt động phong trào, các cấp Hội đã phát huy tinh thần đoàn kết của các hộ hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, hướng dẫn, hỗ trợ giúp đỡ về khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi cho trên 1.421 lượt hội viên nông dân; hỗ trợ giúp đỡ vay vốn cho trên 215 hội viên thiếu vốn, với số tiền trên trên 3 tỷ đồng, bình quân hàng năm giải quyết việc làm cho 1.420 lượt hội viên.

Hàng năm, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ những hội viên còn thiếu kinh nghiệm trong trồng trọt và chăn nuôi, khoa học kỹ thuật cũng như vốn để hội viên có cơ hội thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng, đã phối hợp giúp đỡ được 163 hộ hội viên nông dân thoát nghèo.

Hội Nông dân huyện đã kết nạp được 350 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 7.837 hội viên; phối hợp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân cho 150 lượt cán bộ, qua công tác tập huấn nghiệp vụ, cán bộ Hội đã đáp ứng được trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, các cơ sở Hội đã huy động hội viên tham gia đóng góp 1.790 ngày công, tự nguyện hiến 2.244 m2 đất để xây dựng và sửa chữa được 28 km đường giao thông nông thôn, đường nội đồng và cơ sở hạ tầng nông thôn; góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng nông thôn được giữ vững ổn định.

Tặng giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2024. Ảnh: Ngọc Minh

Tặng giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2024. Ảnh: Ngọc Minh

Giai đoạn 2024-2027, hàng năm, các cấp Hội xây dựng và giao chỉ tiêu thi đua, tổ chức phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững đến hội viên nông dân, đăng ký xây dựng gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi từ 60-75% hộ hội viên; phấn đấu đến năm 2027, số hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đạt trên 50% so với hộ đăng ký, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo mục tiêu của địa phương. Mỗi cơ sở Hội thành lập một câu lạc bộ nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi để hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh…

Hội Nông dân huyện Đak Pơ tổ chức hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện, giai đoạn 2022-2024

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ khen thưởng 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Đak Pơ, giai đoạn 2022-2024. Hội Nông dân huyện Đak Pơ cấp giấy chứng nhận cho 51 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện năm 2022-2024.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/dak-po-co-2891-ho-nong-dan-san-xuat-kinh-doanh-gioi-cac-cap-post281297.html