ĐẮK NÔNG TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẦU CỬ

    Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các ủy ban bầu cử cấp huyện, thành phố về tổng kết công tác tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HDND các cấp nhiệm kì 2021-2026.

    Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2021/6/dak-nong-to-chuc-tong-ket-cong-tac-bau-cu/554730