Đắk Nông: Thu hút đầu tư vào các khu, cụm tiểu thủ công nghiệp

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Tỉnh Đắk Nông hiện đã quy hoạch đầu tư xây dựng 2 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp.

    Trong đó Khu công nghiệp Tâm Thắng (xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút) có diện tích 181 ha, vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 191 tỷ đồng; Khu công nghiệp Nhân Cơ (xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp) có diện tích 95ha, vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 261 tỷ đồng; 2 cụm công nghiệp ở xã Thuận An (Đắk Mil) và xã Đắk Ha (Đắc G'long) có vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng. Hiện tại, tỉnh Đắk Nông đang áp dụng một số chính sách ưu đãi nhằn thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên như: bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; chịu trách nhiệm đền bù giải phóng mặt bằng; hỗ trợ nhà đầu tư 100% kinh phí đào tạo lao động là người dân tộc thiểu số tại chỗ, diện gia đình chính sách, hộ nghèo và hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo lao động có hộ khẩu thường trú tại địa phương

    Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/anninhkinhte/tinankt/2009/9/151653.cand