Đắk Nông hướng dẫn triển khai mô hình Trường học mới

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Đắk Nông có văn bản số 1742/SGDĐT-GDTH gửi UBND các huyện, thị xã triển khai mô hình Trường học mới.

Theo đó đề nghị UBND các huyện, thị xã phối hợp thực hiện tổ chức rà soát, đánh giá nghiêm túc kết quả thực hiện mô hình Trường học mới tại địa phương; qua đó chỉ đạo các cơ sở giáo dục phát huy những thành tố phù hợp, đã thực hiện thành công, khắc phục và điều chỉnh những thành tố chưa phù hợp để vừa thực hiện được định hướng của mô hình Trường học mới, vừa bảo đảm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Khuyến khích các cơ sở giáo dục đang triển khai mô hình Trường học mới có đủ điều kiện tiếp tục triển khai trên cơ sở tự nguyện, không áp đặt bảo đảm đạt hiệu quả thiết thực. Có giải pháp chỉ đạo phù hợp đối với các cơ sở giáo dục chưa đủ các điều kiện đảm bảo trong triển khai thực hiện mô hình Trường học mới.

Đối với các cơ sở giáo dục không áp dụng mô hình trường học mới, có thể lựa chọn một số thành tố tích cực của mô hình Trường học mới để bổ sung vào đối mới phương thức giáo dục đang thực hiện, đảm bảo nguyên tắc lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm, phát huy tính tích cực, năng lực hợp tác, tự học và giải quyết vấn đề của học sinh.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục chủ động nghiên cứu đổi mới, sáng tạo trong tổ chức dạy và học; áp dụng mô hình giáo dục tiên tiến phù hợp với điều kiện thực tiễn; đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong phụ huynh học sinh và dư luận xã hội nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.