Đắk Nông 'giữ lửa' cho nông thôn mới

Tỉnh Đắk Nông đang quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM).

Duy trì nhiệt huyết ở cơ sở

Theo ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch UBND huyện Cư Jút, ngay từ đầu năm 2023, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai chương trình NTM. Cư Jút đẩy mạnh các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Đây được coi là một động lực để người dân chủ động, mạnh dạn tham gia xây dựng NTM ngay từ cơ sở. Huyện tăng cường công tác chuyển giao, hướng dẫn khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện các mô hình, dự án nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân.

Cán bộ Phòng NN-PTNT huyện Cư Jút đồng hành với các chủ thể OCOP

Cán bộ Phòng NN-PTNT huyện Cư Jút đồng hành với các chủ thể OCOP

Phòng chuyên môn của huyện hướng dẫn sát sao để các chủ thể lập hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Dự kiến, Cư Jút có 3 sản phẩm tham gia OCOP là đường phèn, mật ong hoa cà phê và trà bí đao. Nhiều cơ sở được huyện hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc, nhãn mác, bao bì sản phẩm, trang thiết bị, máy móc . Chính vì thế, NTM của huyện đạt được một số chuyển biến. Cụ thể, đối với xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, đến nay qua rà soát, đánh giá, huyện ước đạt 6/9 tiêu chí.

Các tiêu chí đã đạt được gồm: quy hoạch; giao thông; thủy lợi và phòng, chống thiên tai; điện; kinh tế; hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công. Những tiêu chí chưa đạt gồm: y tế - văn hóa – giáo dục; môi trường và chất lượng môi trường sống.

Theo tiêu chí mới, Cư Jút hiện có xã Tâm Thắng và Nam Dong đạt 14 tiêu chí NTM ; xã Ea Pô đạt 13 tiêu chí; Trúc Sơn, Đắk Wil và Đắk D’rông đạt 12 tiêu chí và Cư K’nia 11 tiêu chí.

Huyện Cư Jút đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp

“Xét theo bộ tiêu chí mới, nhiều xã rớt tiêu chí, trong khi đó nguồn lực có hạn chính là những khó khăn chung mà địa phương đang gặp phải. Nhất là việc nâng cao các tiêu chí hạ tầng cần số vốn lớn như giao thông, trường học”, Chủ tịch UBND huyện Cư Jút Nguyễn Anh Tú cho biết thêm

Tại Đắk Mil, theo ông Lê Văn Hoàng, Quyền Chủ tịch UBND huyện cho biết, đối với bộ tiêu chí mới, toàn huyện đạt 143 tiêu chí, trung bình đạt 15,9 tiêu chí/xã. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2023, tổng số tiêu chí đạt được 168 tiêu chí, trung bình mỗi xã đạt 18,7 tiêu chí.

Xã Đức Minh (Đắk Mil) đạt cao tiêu chí về thủy lợi

Đắk Mil đã có xã Đức Minh đạt 14/19 tiêu chí và đạt 68/75 chỉ tiêu NTM theo quy định mới. “Huyện đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2023, xã Đức Minh đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Địa phương tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo, khơi dậy tinh thần làm chủ của người dân nhằm đạt mục tiêu đề ra”, ông Lê Văn Hoàng nhấn mạnh.

Cần quyết tâm cao hơn

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Đắk Nông, 6 tháng đầu năm, xây dựng NTM đạt được những kết quả tích cực. Qua rà soát, đánh giá theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, một số tiêu chí đạt cao như về thủy lợi, điện, giáo dục và đào tạo đều 60/60 xã đạt, bằng 100%. Tiếp theo là nhóm các tiêu chí về lao động với 59/60 xã đạt, bằng 98,33%; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn và thông tin và truyền thông có 58/60 xã đạt, bằng 96,67%...

Tiêu chí môi trường tại nhiều xã còn chưa đạt (Trong ảnh, bãi rác gây ô nhiễm tại xã Nâm N'Jang, Đắk Song)

Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều tiêu chí đạt thấp như về môi trường và an toàn thực phẩm với 41/60 xã đạt, bằng 68,33%; về thu nhập có 47/60 xã đạt, bằng 78,33%; về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật với 46/60 xã đạt, bằng 76,67%... Tỉnh đã có 35/60 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới chiếm 58,3%; bình quân toàn tỉnh mỗi xã đạt 16,62 tiêu chí; không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí.

Mới đây, có thêm 1 xã được Hội đồng thẩm định của tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông công nhận đạt NTM và 1 xã đạt NTM nâng cao. Ông Lê Trọng Yên, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết: Đánh giá theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 với những yêu cầu cao hơn nên nhiều xã bị rớt một số tiêu chí. Các tiêu chí y tế, giao thông, môi trường có nhiều xã bị rớt.

Tâm lý “nghỉ xả hơi” sau khi đạt chuẩn NTM theo giai đoạn cũ (2016-2020) xảy ra ở nhiều địa phương đang làm cho NTM chững lại. Điều này cần phải được khắc phục ngay và triệt để.

Tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí được giao phụ trách. Thủ trưởng các sở, ngành chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu do đơn vị phụ trách tại địa bàn các xã theo kế hoạch đã đề ra.

UBND các huyện, TP. Gia nghĩa tập trung chỉ đạo các xã quyết liệt tổ chức triển khai, thực hiện giữ vững, nâng cao chất lượng và hoàn hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt hoặc bị rớt thực hiện theo Bộ tiêu chỉ xã NTM giai đoạn 2021-2025.

Trong trường hợp các xã chậm triển khai khắc phục, lơ là, triển khai không bảo đảm yêu cầu, trường hợp không bảo đảm các điều kiện thì báo cáo, đề xuất thu hồi Quyết định công nhận xã đạt NTM theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai nhiều giải pháp

Cũng theo ông Lê Trọng Yên, từ nay đến cuối năm, tỉnh triển khai 6 nhóm giải pháp nhằm đạt kế hoạch năm 2023 và những năm tiếp theo.

Cụ thể, Đắk Nông tiếp tục rà soát, nghiên cứu ban hành, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, các văn bản pháp lý phù hợp với tình hình mới và điều kiện thực tế tại địa phương để tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả Chương trình trong giai đoạn mới; đặc biệt là các cơ chế sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ.

Đắk Nông tập huấn NTM theo chuyên đề

Quan tâm công tác tuyên truyền, tập huấn để làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về xây dựng nông thôn mới; tổ chức thực hiện mạnh mẽ, sâu rộng phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Đắk Nông huy động tối đa nguồn lực và lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình, các dự án đang thực hiện trên địa bàn để thực hiện các nội dung, mục tiêu chung của NTM.

Trong đó, chú trọng huy động nguồn lực nội tại trong cộng đồng dân cư để hoàn thiện các nội dung do chính người dân trực tiếp làm, trực tiếp hưởng thụ

Các ngành, địa phương, đoàn thể tập trung triển khai đạt chất lượng, hiệu quả 6 Chương trình chuyên đề trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh về OCOP, phát triển du lịch nông thôn; khoa học và công nghệ; chuyển đổi số; tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, cấp nước sạch nông thôn; nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí an ninh, trật tự.

Huyện Đắk Mil được Bộ NN-PTNT chọn thí điểm mô hình về cà phê đặc sản (cà phê dây cho năng suất cao của người dân xã Thuận An, huyện Đắk Mil)

Đắk Nông triển khai tốt các mô hình được Trung ương lựa chọn chỉ đạo thí điểm và đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển phê duyệt danh mục nhằm rút kinh nghiệm, nhân rộng trong thực tiễn.

Hồng Thoan

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/dak-nong-giu-lua-cho-nong-thon-moi-162907.html