Đăk Lăk - Tây Nguyên: Voi ơi, đi về đâu?

Năm 2020 voi nhà Tây Nguyên sẽ chỉ còn trong huyền thoại. Dự báo đó sẽ trở thành hiện thực nếu bây giờ địa phương không có biện pháp bảo vệ đàn voi.