Đắk Lắk: Phấn đấu thu ngân sách năm 2008 đạt 1.700 tỷ đồng

Mục tiêu trong 2008 là giữ vững mức tăng trưởng kinh tế cao, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh của từng ngành, từng sản phẩm