Đắk Lắk: Huyện Krông Pắc đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính

Thời gian qua, huyện Krông Pắc đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trên nhiều lĩnh vực, tạo sự hài lòng cho nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đắk Lắk: Huyện Krông Pắc đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính - Ảnh 1

Đến thời điểm này, tất cả 16 xã, thị trấn của huyện Krông Pắc đều đã triển khai bộ phận “một cửa” và các cán bộ phụ trách ở bộ phận này đều có trình độ theo đúng chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc. Cùng với đó, UBND huyện cũng tập trung đẩy mạnh thực hiện một số nội dung trọng tâm về cải cách thể chế, tổ chức bộ máy, thủ tục hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước…

Bên cạnh đó huyện tăng cường hoạt động kiểm tra kết quả thực hiện CCHC tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; áp dụng có hiệu quả việc sử dụng thư điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hoạt động của trang thông tin điện tử; thực hiện hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong cơ quan nhà nước, nhất là UBND cấp xã. Trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, huyện Krông Pắc đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng quy trình chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, công khai các thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố theo quy định.

K.Oanh