Đắk Lắk chi 55 tỷ đồng chấm dứt du lịch cưỡi voi

    Nhằm chấm dứt nạn cưỡi voi chuyển sang mô hình du lịch thân thiện, UBND tỉnh Đăk Lăk đã thống nhất chi 55 tỷ đồng hỗ trợ chủ, nài voi và các trung tâm chăm sóc. Nguồn kinh phí trên do Tổ chức Động vật châu Á (AAF) tài trợ.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/dak-lak-chi-55-ty-dong-cham-dut-du-lich-cuoi-voi-59664.htm