Đắk Lắk: Biểu dương Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu

Chiêù18/11, MTTQ tỉnh Đắk Lắk tổ chức kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930-18/11/2016) và biểu dương trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2012-2016.

Đắk Lắk: Biểu dương Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu - Ảnh 1

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Tham dự lễ kỷ niệm có ông Y Dec H’ Dơk, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; ông Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử của dân tộc.

Phát huy tinh thần của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tuyên truyền vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tham gia các phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất, xây dựng cuộc sống mới thông qua các phong trào, cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Hiện toàn tỉnh Đắk Lắk có gần 2.500 khu dân cư tương ứng với gần 2.500 trưởng ban công tác mặt trận.

Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư có vai trò quan trọng trong xây dựng, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân góp phần giữ vững an ninh trật tự phát triển kinh tế xã hội địa phương.

5 năm qua, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, ban công tác mặt trận ở khu dân cư đã vận động nhân dân đóng góp trên 858 tỷ đồng, hiến hơn 430 nghìn m2 đất và 94 nghìn ngày công lao động xây dựng đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi, trường mẫu giáo, nhà sinh hoạt cộng đồng.

Trong công tác vận động xây dựng quỹ vì người nghèo đã vận động được gần 116 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ người nghèo về cây trồng, vật nuôi, về vốn kinh doanh sản xuất, hỗ trợ sửa chữa và xây mới hơn 2.400 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo để họ vượn lên trong cuộc sống…

Bên cạnh đó, Ban công tác Mặt trận cũng đã phối hợp với các đoàn thể triển khai sâu rộng “phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, giũ gìn an ninh thôn xóm…

Đắk Lắk: Biểu dương Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu - Ảnh 2

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Lắk Y Dec H’ Đơk tặng Bằng khen các Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu.

Nhân dịp này, MTTQ tỉnh Đắk Lắk đã tặng Bằng khen 34 Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu trên địa bàn tỉnh và biểu dương 151 vị Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở khu dân cư.

Nguyễn Tuấn Anh

Từ khóa

trưởng ban công tác mặt trận khen thưởng đắc lắc