Đắk Lắk bàn giao hồ sơ 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao hồ sơ 11 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV (chưa tính 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu) và hồ sơ 125 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều nay (20/4), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị bàn giao danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk( bên trái) bàn giao danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban Bầu cử tỉnh Đăk Lăk.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã báo cáo kết quả quy trình hiệp thương lần thứ 3, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026. Quy trình hiệp thương đảm bảo đúng thành phần, cơ cấu, dân chủ, công khai.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao hồ sơ 11 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV (chưa tính 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu) và hồ sơ 125 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục ban hành kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử tỉnh, các ngành liên quan, cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị các điều kiện để những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri./.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/dak-lak-ban-giao-ho-so-11-nguoi-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-851686.vov