Daiwa Securities Group đăng ký mua thêm 11 triệu cổ phiếu SSI

Tính đến ngày 29/11/2016, tỷ lệ sở hữu của NĐTNN tại SSI là 57,5%. Giao dịch của tổ chức đến từ Nhật Bản này nếu thành công sẽ nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại SSI lên xấp xỉ 60%.

Daiwa Securities Group vừa thông báo đăng ký mua vào 11 triệu cổ phiếu SSI, tương đương 2,293% vốn điều lệ của CTCP Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HoSE).

Giao dịch dự kiến sẽ được thực hiện từ ngày 02/12/2016 đến 30/12/2016, thông qua phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Nếu thực hiện thành công, tổng số cổ phần SSI do Daiwa Securities Group nắm giữ sẽ tăng từ 74.606.600 cổ phiếu lên 85.606.601 cổ phiếu, đồng thời tăng tỷ lệ sở hữu từ 15,55% lên 17,84%.

Từ đầu năm đến nay, Daiwa Securities Group đã có hai đợt mua vào cổ phiếu SSI với tổng số cổ phần đã mua trong năm là 26,5 triệu cổ phiếu.

Daiwa Securities Group đăng ký mua thêm 11 triệu cổ phiếu SSI - Ảnh 1

Tính đến ngày 29/11/2016, tỷ lệ sở hữu của NĐTNN tại SSI là 57,5%. Giao dịch trên nếu thực hiện thành công, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty chứng khoán này có thể lên xấp xỉ 60%. SSI là một trong những công tỷ sớm nâng room ngoại 100% và được NĐTNN tích cực mua và gia tăng sở hữu.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, SSI đã ghi nhận 1.710,5 tỷ đồng doanh thu và 949 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với kết quả này, SSI đã hoàn thành 120% kế hoạch doanh thu và hoàn thành xấp xỉ 100% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2016 sau 9 tháng.