Đài THVN đề nghị thành lập 4 công ty TNHH trực thuộc

    Báo Công An Nhân Dân
    4 đăng lạiGốc

    Đài THVN đang đề nghị Chính phủ cho thành lập 4 Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên, gồm: Công ty TNHH Truyền hình- Viễn thông khu vực I; Công ty TNHH Truyền hình- Viễn thông khu vực II; Công ty TNHH Truyền hình DTH Việt Nam và Công ty TNHH Truyền hình Cáp Việt Nam.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/9/75663.cand