Đại tá Nguyễn Hồng Phong làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Sáng 21-6, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/202406/dai-ta-nguyen-hong-phong-lam-giam-doc-cong-an-tinh-dong-nai-c2435f1/