Đại sứ Pakistan tại LHQ bất đồng với với Tổng thư ký Ban Ki-Moon

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Ngày 7/11, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã tranh cãi với đại sứ Pakistan tại LHQ về vấn đề Tổng thống Pervez Musharraf ban lệnh khẩn cấp trên toàn quốc.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2007/11/78518.cand