Đại sứ Mỹ: “Việt Nam cần mua hàng Mỹ nhiều hơn”

    Gốc

    "Hiện nay, Việt Nam bán sang Mỹ hàng hóa và dịch vụ trị giá 9 tỉ USD trong khi đó Mỹ bán sang Việt Nam trị giá 1,5 tỉ USD"...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=bd5bde77a0785c&page=category