Đại sứ Mỹ tại Hà Nội họp báo

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngày 13-11, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Michael Michalak đã có cuộc gặp giới báo chí để thông báo về cuộc tổng tuyển cử mới đây ở Mỹ và quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Mỹ trong thời kỳ khủng hoảng tài chính.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134967&sub=82&top=45