Đại Minh: Phát huy vai trò của nhân dân

(Dân Việt) - Những năm gần đây, cũng như nhiều xã khác ở vùng B Đại Lộc, xã Đại Minh (Đại Lộc, Quảng Nam) gặp không ít khó khăn trong kinh doanh và sản xuất, vì thế đời sống nhân dân chưa được ổn định.

Từ khi có chương trình xây dựng NTM, xã đã huy động toàn dân tham gia xây dựng chương trình này. Để phát huy vai trò chủ thể của nông dân, xã đã lấy Hội ND làm nòng cốt. Hiện nay xã có 1.460 hội viên, sinh hoạt ở 8 khu dân cư, Hội ND đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đại Lộc cho hộ nghèo vay với số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Hội ND xã trao nhà tình thương cho gia đình khó khăn năm 2012.

Với số tiền này, hầu hết các hộ nghèo sử dụng vào những mục đích như: Chăn nuôi bò, đầu tư buôn bán nhỏ, kinh doanh hàng hóa… Vì vậy nhiều hộ đã thoát nghèo, tăng thêm thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngoài việc tư vấn cho hộ nghèo được vay vốn, Hội ND xã còn phối hợp với các trung tâm dạy nghề để đào tạo những nghề như: Kỹ thuật chăn nuôi, kỹ thuật trồng rau sạch… Bên cạnh đó còn phối hợp với các công ty trong và ngoài địa phương tư vấn và hỗ trợ vốn để nông dân có điều kiện phát triển kinh tế.

Sau hơn 2 năm triển khai chương trình xây dựng NTM, ông Phạm Ngọc Trung - Chủ tịch Hội ND xã cho biết: “Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội ND trong xây dựng NTM. Ngoài ra, xã còn vận động hội viên chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; chuyển giao tiến bộ KHKT, cơ giới hóa sản xuất; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân”.

Nguyễn Thành Cường

(Đảng ủy xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam)