Đại Lộc - Quảng Nam: Đói ăn, ngập nợ

    Gốc

    Người dân nhiều xã ở huyện Đại Lộc chưa kịp gượng dậy sau những đợt lũ, bão trước, nay lại rêm mình bởi cơn lũ lịch sử. Hậu quả thiên tai đã vượt quá xa khả năng chịu đựng của họ

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/207515.asp