Đài Loan giúp Việt Nam đào tạo 500 tiến sĩ đến năm 2020

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo ông Hùng, để khởi động chương trình đào tạo 500 tiến sĩ từ nay đến năm 2020, hai bên sẽ thành lập nhóm công tác thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam – Đài Loan.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=130738