Đại lễ Phật đản phát huy tinh thần gắn bó, đồng hành cùng dân tộc

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    5 liên quanGốc

    Đại lễ Phật đản không chỉ là sự kiện tôn giáo quan trọng trong đời sống tinh thần và tín ngưỡng của nhân dân theo đạo Phật ở Việt Nam, mà còn là một lễ hội văn hóa, tôn giáo thế giới được Đại hội đồng Liên hợp quốc cống nhận từ năm 1999. Sau 2 năm tạm hoãn các hoạt động phật sự, năm nay Lễ phật đản đã được diễn ra trên tinh thần hoan hỉ, hạnh phúc.. Các đại biểu, phật tử được tham gia các nghi thức niệm hương, tắm Phật. Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn - VNews.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/dai-le-phat-dan-phat-huy-tinh-than-gan-bo-dong-hanh-cung-dan-toc-39043.htm