Đại lễ kỳ siêu cho nạn nhân thiên tai ở Trung Quốc, Mianma

    Báo VTC News
    2 đăng lạiGốc

    Sáng 1/6 tại chùa Phổ Quang, hơn 800 chư tôn giáo phẩm, tăng ni, Phật tử thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự đại lễ kỳ siêu cho các nạn nhân bão lụt ở Mianma và các nạn nhân động đất ở Tứ Xuyên (Trung Quốc).

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/252107/Default.aspx