Đại lễ Kính mừng Phật đản Phật lịch 2566 tại Việt Nam Quốc Tự

    Giác ngộ
    Gốc

    Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM - Báo Giác Ngộ

    Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/truyen-hinh-truc-tiep-dai-le-kinh-mung-phat-dan-phat-lich-2566-tai-viet-nam-quoc-tu-post62037.html