Dai-ichi Life tài trợ mổ mắt cho bệnh nhân nghèo

    Báo Công Thương
    Gốc

    Chương trình “Đem ánh sánh cho người mù nghèo” năm 2009 do Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi (“Dai-ichi Life”) và Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức đã triển khai đợt mổ mắt miễn phí cho khoảng 100 bệnh nhân bị đục thủy tinh thể.

    CôngThương - Đây là những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn thuộc hai huyện Xuân Lộc và Cẩm Mỹ (Đồng Nai). Trước đó, cũng trong chương trình này, 400 bệnh nhân mù nghèo tại TP. Hồ Chí Minh, An Giang, ĐăkLăk cũng vừa được hỗ trợ mổ mắt . Với mong muốn đóng góp cho cộng đồng, chương trình tài trợ mổ mắt năm 2009 của Dai-ichi Life được triển khai tại nhiều địa phương và tiếp tục được nhân rộng hơn nữa trong thời gian tới. Cùng với chương trình tài trợ mổ mắt miễn phí, Dai-ichi Life Việt Nam còn tham gia nhiều hoạt động từ thiện như tổ chức hiến máu nhân đạo, cứu trợ đồng bào các vùng thiên tai, thăm và tặng quà các trẻ em khuyết tật… Doanh Chính

    Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/details/doi-song/daiichi-life-tai-tro-mo-mat-cho-benh-nhan-ngheo/32/0/16974.star