Đại hội XIII của Đảng đề ra phương hướng phát triển cho đất nước trong giai đoạn mới

Ngày 2/2, hãng thông tấn Tân Hoa (Tân Hoa xã) của Trung Quốc có bài viết 'Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra phương hướng phát triển cho đất nước trong giai đoạn mới'. Theo bài viết, do tác động của đại dịch COVID-19, Đại hội XIII của Đảng đã kết thúc sớm hơn 1 ngày so với dự kiến. Tuy nhiên, Đại hội vẫn hoàn thành chương trình làm việc, gồm đề ra nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 5 năm tới, phương hướng phát triển cho đất nước trong giai đoạn mới.

Bài viết trên Tân Hoa xã đưa tin về kết quẳ Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh chụp màn hình)

Thúc đẩy công cuộc đổi mới

Văn kiện thông qua tại Đại hội XIII của Đảng đề ra nhiệm vụ trọng tâm cho Ban Chấp hành Trung ương khóa mới trong giai đoạn tiếp theo là thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đưa Việt Nam trở thành một nước phát triển theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI. Việt Nam đề ra lộ trình trở thành một nước công nghiệp hiện đại có thu nhập trên trung bình vào năm 2030 và một nước phát triển có mức thu nhập cao vào năm 2045.

Hãng thông tấn Tân Hoa dẫn lời ông Nguyễn Vinh Quang – Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, kiêm Cố vấn cao cấp Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ

quốc tế (CSSD) khẳng định, việc đề ra các mục tiêu là một trong những trọng tâm của báo cáo chính trị, trong đó gồm các mục tiêu táo bạo và cụ thể trong giai đoạn 10 năm và 25 năm tới – vốn chưa từng được đưa ra tại các kỳ Đại hội trước đây.

Đưa tin về sự kiện Đại hội XIII của Đảng, hãng thông tấn Tân Hoa nhấn mạnh, 2021 đánh dấu chặng đường 35 năm Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới. Trong giai đoạn 2016 – 2019, tăng trưởng GDP trung bình hàng năm của Việt Nam đạt mức 6,8% và mức tăng GDP trong năm qua vẫn đạt 2,9%, bất chấp tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19.

Chia sẻ nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng, Tân Hoa xã cho rằng, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn chưa xứng với tiềm năng, trong khi tính độc lập và linh hoạt của nền kinh tế vẫn chưa được cải thiện.

Tân Hoa xã dẫn lời TS Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế thế giới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng, các lĩnh vực đột phá về thể chế, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng được đưa ra trong báo cáo trình Đại hội mang một ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy các nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước. Việt Nam cần tiếp tục tận dụng tối đa các thỏa thuận thương mại tự do (FTA) đã ký kết, đề cao vai trò của các doanh nghiệp tư nhân và tập trung đổi mới khoa học, công nghệ, đặc biệt là các công nghệ tiên tiến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mạnh tay đẩy lùi tham nhũng

Theo Tân Hoa xã, tại Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trong nhiều năm qua, trên cương vị Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều nỗ lực đẩy lùi tham nhũng.

Tân Hoa xã dẫn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng, khẳng định, không có “vùng cấm” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và cuộc chiến chống tham nhũng là một chặng đường dài. “Tham nhũng là bệnh của những người có chức, có quyền… Chống tham nhũng vô cùng phức tạp, khó khăn, nếu không có bản lĩnh, ý chí quyết tâm cao thì không bao giờ thành công được” – đồng chí Nguyễn Phú Trọng nói.

Theo Tân Hoa xã, văn kiện thông qua tại Đại hội đã đề ra nhiệm vụ chủ chốt nhằm phát triển đất nước trong giai đoạn tới, bao gồm xây dựng và phát triển đất nước dựa trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật, thúc đẩy xây dựng một hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đồng thời hành động quyết liệt hơn nữa để chống quan liêu, tham nhũng.

Thu Lan

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/ban-be-quoc-te-voi-dai-hoi/dai-hoi-xiii-cua-dang-de-ra-phuong-huong-phat-trien-cho-dat-nuoc-trong-giai-doan-moi-4529