Đại hội thi đua quyết thắng Trung đoàn 196 Hải quân giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 27-5, Trung đoàn 196 Hải quân tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024. Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang - Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân dự và chỉ đạo.

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn luôn quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp và các hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên; thường xuyên quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trong việc tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng. Đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp thi đua, hoàn thành 100% nội dung, chỉ tiêu đề ra; thực hiện tốt tiêu chí xây dựng chi bộ “4 tốt”, “2 chất lượng, 2 nêu cao”; duy trì, chấp hành nghiêm quy chế và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ....

Trong 5 năm qua, trung đoàn và nhiều tập thể, cá nhân đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp ghi nhận, khen thưởng; năm 2022 và năm 2023, trung đoàn được Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng; có 5 lượt tập thể được tặng thưởng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; 57 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở...

Chỉ huy trung đoàn trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chỉ huy trung đoàn trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại đại hội, UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2019 - 2024; Bộ Tư lệnh Hải quân tặng bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024.

VĨNH THÀNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202405/dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-trung-doan-196-hai-quan-giai-doan-2019-2024-d9c02b0/