Đại hội sôi nổi thảo luận, đề xuất giải pháp lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ

* Đảng bộ Đoàn B12 (Binh đoàn Quyết Thắng) vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đại hội được Thường vụ Đảng ủy Binh đoàn Quyết Thắng chọn thực hiện thí điểm chủ trương: Đại hội trực tiếp bầu bí thư đảng ủy. Do có sự chuẩn bị chu đáo, đại hội đã phát huy được tinh thần dân chủ, thẳng thắn của các đại biểu trong thảo luận các văn kiện của trên; kiểm điểm nghiêm túc việc thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua và đề ra 7 mục tiêu, 3 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào cấp ủy khóa mới với tỷ lệ số phiếu bầu đạt hơn 98%, đồng chí bí thư được bầu trực tiếp tại đại hội đạt 100% số phiếu bầu.

* Các đại biểu dự đại hội Đảng bộ Cục Kỹ thuật Binh chủng (Tổng cục Kỹ thuật) nhiệm kỳ 2010-2015 đã thảo luận dân chủ, bày tỏ sự nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị mà Đảng ủy Cục nhiệm kỳ 2005-2010 chuẩn bị; bầu đảng ủy khóa mới đúng thủ tục, nguyên tắc. Đại hội đi sâu phân tích đặc điểm tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Cục trong nhiệm kỳ tới, từ đó, đại hội đã thống nhất 15 biện pháp lãnh đạo chủ yếu nhằm xây dựng đơn vị, xây dựng đảng bộ và đặc biệt là thực hiện thành công nhiệm vụ chống vũ khí, trang bị xuống cấp. * Nhiệm kỳ 2005-2010, Đảng bộ Công ty ARMEPHACO (Tổng cục Hậu cần) đã lãnh đạo đơn vị vừa chú trọng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, vừa tăng cường đầu tư nâng cấp các nhà máy, nhất là hai nhà máy sản xuất dược theo tiêu chuẩn GMP-WHO. Hằng năm, Công ty đều hoàn thành và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước, thu nhập bình quân của người lao động năm 2009 tăng gần gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ. Đảng bộ thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố bộ máy quản lý và các tổ chức trong Công ty vững mạnh về mọi mặt. Quang Thắng, Nguyễn Hồng, Văn Hải