Đại hội Năng lượng thế giới lần thứ 20

Đây là một diễn đàn quốc tế lớn, thu hút hơn 4.000 đại biểu đến từ gần 90 quốc gia, nhằm trao đổi, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng toàn cầu, bảo vệ môi trường sinh thái