Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sóc Trăng

Ngày 25/11, Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sóc Trăng - Ảnh 1

Trong nhiệm kỳ (2011 - 2016), Ban Chấp hành Liên minh HTX đã thực hiện các chức trách nhiệm vụ được cấp trên giao phó, đưa khu vực kinh tế tập thể (KTTT) mà nòng cốt là HTX, Tổ hợp tác (THT) có bước phát triển khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực như: Nông nghiệp, thủy sản, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, thương mại dịch vụ và quỹ Tín dụng nhân dân.

Trong đó, HTX hoạt động có hiệu quả chiếm trên 50%, HTX hoạt động tập trung nhiều nhất về nông nghiệp và thủy sản chiếm 76%, có 2.576 THT. Tất cả 2 loại hình kinh tế trên đều đang hoạt động theo Luật HTX mới.

Đồng thời, các HTX, THT đã kết nối các doanh nghiệp trong khâu tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch.

Nhờ đó, đời sống của thành viên được nâng lên rõ nét; nhiều hộ gia đình khó khăn vươn lên khá, giàu trong đó có nhiều hộ đồng bào khmer. Điều đặc biệt, là kinh tế tập còn góp phần đáng kể vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên hoạt động KTTT còn gặp một số khó khăn như: Mô hình hầu hết còn nhỏ, ít vốn, sức cạnh tranh thấp so với các mô hình kinh tế khác. Hoạt động của nhiều HTX chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường; trình độ, năng lực quản lí, điều hành hoạt động HTX còn yếu, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất chưa nhiều. HTX chưa tiếp cận được nguồn vốn vay từ các ngân hàng; chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển KTTT của Nhà nước ban hành chậm, thiếu đồng bộ dẫn đến khó thực hiện.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Sóc Trăng tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các đoàn thể và nhân dân về KTTT; mở rộng quy mô hoạt động, liên doanh, liên kết giữa HTX với HTX và giữa HTX với các thành phần kinh tế khác; nâng cao đời sống thành viên.

Triển khai và thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 - 2020”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 36 thành viên và 5 thành viên vào Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh.

Ông Đinh Quốc Bổn, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh tái đắc cử Chủ tịch Liên minh nhiệm kỳ mới.

Cao Xuân Lương

Từ khóa

Sóc Trăng Đại hội Liên minh hợp tác xã