Triệu tập người đi xe máy chạy vào khu vực dẫn đoàn phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Triệu tập người đi xe máy chạy vào khu vực dẫn đoàn phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội đã lập biên bản xử lý người đi xe máy chạy vào khu vực dẫn đoàn phục vụ Đại...
Hà Nội: Xử lý nghiêm nam thanh niên phóng xe máy vượt đoàn xe phục vụ Đại hội Đảng

Hà Nội: Xử lý nghiêm nam thanh niên phóng xe máy vượt đoàn xe phục vụ Đại hội Đảng

Xử phạt lái xe vi phạm công tác dẫn đoàn phục vụ Đại hội Đảng

Xử phạt lái xe vi phạm công tác dẫn đoàn phục vụ Đại hội Đảng

Phạt lái xe cố tình lao theo đoàn xe phục vụ Đại hội Đảng XIII

Phạt lái xe cố tình lao theo đoàn xe phục vụ Đại hội Đảng XIII

Xử phạt nam thanh niên lái xe máy tốc độ cao lao theo đoàn xe phục vụ Đại hội Đảng XIII

Xử phạt nam thanh niên lái xe máy tốc độ cao lao theo đoàn xe phục vụ Đại hội Đảng XIII

Xử lý thanh niên đi xe máy vào đường dẫn đoàn phục vụ Đại hội Đảng XIII

Xử lý thanh niên đi xe máy vào đường dẫn đoàn phục vụ Đại hội Đảng XIII

Xử phạt tài xế xe máy đi vào đường dành cho đoàn xe ưu tiên phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII

Xử phạt tài xế xe máy đi vào đường dành cho đoàn xe ưu tiên phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII

Xử lý nam thanh niên phóng xe tốc độ cao vào luồng đoàn xe ưu tiên phục vụ Đại hội Đảng XIII

Xử lý nam thanh niên phóng xe tốc độ cao vào luồng đoàn xe ưu tiên phục vụ Đại hội Đảng XIII

Xử phạt người lái xe máy chạy vào khu vực dẫn đoàn phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Xử phạt người lái xe máy chạy vào khu vực dẫn đoàn phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Triệu tập người đi xe máy lao theo đoàn phục vụ Đại hội Đảng

Triệu tập người đi xe máy lao theo đoàn phục vụ Đại hội Đảng

Xử phạt nam thanh niên lái xe máy chạy vào khu vực dẫn đoàn phục vụ Đại hội Đảng XIII

Xử phạt nam thanh niên lái xe máy chạy vào khu vực dẫn đoàn phục vụ Đại hội Đảng XIII

Xử lý tài xế xe máy chạy vào đoàn xe chở đại biểu tham dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Xử lý tài xế xe máy chạy vào đoàn xe chở đại biểu tham dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Xử lý 9X không tuân theo hiệu lệnh, đi vào đường ưu tiên xe phục vụ Đại hội XIII

Xử lý 9X không tuân theo hiệu lệnh, đi vào đường ưu tiên xe phục vụ Đại hội XIII

Hà Nội: Xử lý nghiêm lái xe vi phạm công tác dẫn đoàn phục vụ Đại hội Đảng XIII

Hà Nội: Xử lý nghiêm lái xe vi phạm công tác dẫn đoàn phục vụ Đại hội Đảng XIII

Xử lý lái xe máy chạy vào khu vực dẫn đoàn phục vụ Đại hội Đảng XIII

Xử lý lái xe máy chạy vào khu vực dẫn đoàn phục vụ Đại hội Đảng XIII

Thanh niên phóng xe tốc độ cao vào luồng đoàn xe ưu tiên phục vụ Đại hội Đảng

Thanh niên phóng xe tốc độ cao vào luồng đoàn xe ưu tiên phục vụ Đại hội Đảng

Triệu tập lái xe bám theo đoàn xe phục vụ Đại hội Đảng

Triệu tập lái xe bám theo đoàn xe phục vụ Đại hội Đảng

Xử lý tài xế xe máy phóng vù vù vào phần đường ưu tiên

Xử lý tài xế xe máy phóng vù vù vào phần đường ưu tiên

Triệu tập nam thanh niên lái xe máy chạy vào đường dẫn đoàn phục vụ Đại hội Đảng XIII

Triệu tập nam thanh niên lái xe máy chạy vào đường dẫn đoàn phục vụ Đại hội Đảng XIII

CSGT xử phạt lái xe máy lao theo đoàn phục vụ Đại hội Đảng XIII

CSGT xử phạt lái xe máy lao theo đoàn phục vụ Đại hội Đảng XIII

Xử lý người đi xe máy lao theo đoàn xe phục vụ Đại hội Đảng XIII

Xử lý người đi xe máy lao theo đoàn xe phục vụ Đại hội Đảng XIII

CSGT xử lý người đi xe máy lao theo đoàn xe phục vụ Đại hội Đảng XIII

CSGT xử lý người đi xe máy lao theo đoàn xe phục vụ Đại hội Đảng XIII

Xử lý nghiêm lái xe vi phạm đi vào luồng đoàn xe ưu tiên phục vụ Đại hội Đảng

Xử lý nghiêm lái xe vi phạm đi vào luồng đoàn xe ưu tiên phục vụ Đại hội Đảng

Xử lý nghiêm lái xe máy 'lao' vào khu vực dẫn đoàn phục vụ Đại hội Đảng

Xử lý nghiêm lái xe máy 'lao' vào khu vực dẫn đoàn phục vụ Đại hội Đảng