Đại hội lần thứ hai Hội thánh Liên hữu cơ đốc Việt Nam

Ngày 1-11, tại TP Hồ Chí Minh, Hội thánh Liên hữu cơ đốc Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2011 - 2013. Gần 600 đại biểu chính thức là các mục sư, mục sư nhiệm chức, tín hữu về dự Đại hội.

Hội thánh Liên hữu cơ đốc Việt Nam được thành lập từ năm 1962, trên cơ sở tách ra từ Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền nam). Tháng 6-2010, Hội thánh Liên hữu cơ đốc Việt Nam được Ban Tôn giáo Chính phủ trao Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo, hoạt động theo đường hướng: "Trung thành với chân lý Kinh thánh, đồng hành cùng dân tộc, tuân theo Hiến pháp và pháp luật". Trong quá trình hoạt động, đại đa số chức sắc, tín hữu trong Hội thánh đã tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động nhân đạo, từ thiện tại địa phương, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội đã bầu Hội đồng Trưởng nhiệm, gồm chín thành viên; Mục sư Đinh Thiên Tứ làm Giáo hội trưởng.